Business Intelligence i Analítica

Objectiu

Explotació de dades de l’empresa per la millora del procés de presa de decisions.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 € (inclou 1 usuari)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 1.500 € (inclou 1 usuari)
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats 7.000 € (inclou 10 usuaris)
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats 8.000 € (inclou 15 usuaris)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l’accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
  • Emmagatzematge de dades: si pertanys als segments I, II o III, disposaràs d’una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari. Per als segments IV i V, la capacitat d’emmagatzematge mínima serà de 5 GB per usuari.
  • Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
  • Exportació de dades: la solució permetrà l’exportació de dades a imatges o a documents Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.