Business Intelligence i Analítica

Objectiu

Explotació de dades de l’empresa per la millora del procés de presa de decisions.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 4.000 € (3 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 € (1 usuari)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 1.500 € (1 usuari)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores de parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

– Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 70 hores de parametrització.
– Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats):  40 hores de parametrització.
– Segment III (Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

  • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l’accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
  • Emmagatzematge de dades: la solució haurà de proveir una capacitat d’emmagatzematge de com a mínim 1Gb per usuari.
  • Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
  • Exportació de dades: la solució permetrà l’exportació de dades a imatges o a documents Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.