Empreses beneficiàries

Primera convocatòria, obertura 15 de març de 2022 fins al 15 de març de 2023 a les 11h. Més informació
Segona convocatòria, obertura el 2 de setembre de 2022 fins al 2 de setembre de 2023. Més informació
Tercera convocatòria, obertura el 20 d’octubre de 2022 fins al 20 d’octubre de 2023. Més informació

 

Per resoldre dubtes, podeu consultar les Preguntes Freqüents per Empreses Beneficiàries, o enviar-nos les vostres consultes a pimec@kitdigital.net i les atendrem el més aviat possible.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats dels beneficiaris: petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Registrat al formulari i t’avisarem de totes les novetats.

Beneficiaris i imports

Si l’empresa beneficiaria compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

SEGMENTS DE BENEFICIARIS
Import bo digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 6.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 €

Requisits per ser beneficiari

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions del Anex I del Reglament (UE) nº 651/2014 (empresa que ocupi a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions EUR.)
 • No estar en situació d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit d’ajuts de mínimis.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
 • Estar registrat a Acelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Acelera Pyme. (https://acelerapyme.gob.es/kit-digital  // Autodiagnòstic)

Formulari alta empresa beneficiària

  Empresa/Autònom *

  Nom fiscal de l'empresa (com consta a l’agència tributària) *

  NIF empresa *

  Telèfon empresa *

  Codi postal *

  Nom i cognoms de l'autònom *

  NIF autònom *

  Telèfon contacte *

  Codi postal *

  Nom persona contacte *

  Cognom 1 persona contacte *

  Cognom 2 persona contacte *

  Telèfon persona contacte *

  Correu electrònic *

  Confirma correu electrònic *

  * Camps obligatoris