Agents digitalitzadors

Per resoldre dubtes, podeu consultar les Preguntes Freqüents per Agents Digitalitzadors, o enviar-nos les vostres consultes a pimec@kitdigital.net i les atendrem el més aviat possible.

Són aquelles empreses tecnològiques què disposen de solucions i serveis tecnològics i què vulguin oferir-los a les empreses i autònoms què ho sol·licitin dintre del programa Kit Digital.
Per poder incorporar la seva oferta al catàleg de solucions de digitalització, és obligatori sol·licitar l’alta com Agent Digitalitzador a Red.es, entitat que gestiona aquests ajuts, a través de seva Seu Electrònica.

El termini per presentar sol·licitud com Agent Digitalitzador es mantindrà obert tot el temps de durada del Programa Kit Digital.

Al següent enllaç us facilitem tota la informació.

Paral·lelament, PIMEC oferirà als seus associats el marketplace www.kitdigital.net, espai de trobada tant per els socis que vulguin ser beneficiaris del bo digital com per aquells altres que vulguin ser Agents Digitalitzadors (prèviament han d’estar donats d’alta com agents a Red.es).
L’objectiu és promoure els contactes i l’activitat comercial entre els nostres associats per extreure el màxim profit del programa Kit Digital.
Si ets soci de PIMEC i vols formar part dels agents digitalitzadors què PIMEC publicarà en aquest lloc web, i promocionarà entre els més de 140.000 associats, registra’t al formulari i t’avisarem quan s’obri el període de registre dels agents digitalitzadors a la nostra plataforma.

Requisits per ser agent digitalitzador

 • Tenir domicili fiscal i centre de prestació d’activitat a la Unió Europea.
  Tenir una facturació acumulada de, al menys, 100.000 € en els dos anys anteriors o 50.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
 • En el cas de les persones autònomes sense treballadors a càrrec, la facturació ha de ser de 70.000€ en els dos anys anteriors, o 35.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
 • La facturació acreditada ha de correspondre al mercat espanyol.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • Disposar en el moment de la sol·licitud d’una pàgina web dedicada al Programa Kit Digital en un domini de l’Agent Digitalitzador, i on s’exposin les diferents solucions que ofereix dintre del programa.

 

No podran ser empreses beneficiàries d’un bo digital les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors, ni aquelles a les que aquests contractin o subcontractin per la prestació total o parcial del servei de digitalització .

Com funciona?

A continuació us informem breument dels procediments del Kit Digital, properament us oferirem informació més detallada.

  1. Les empreses que vulguin ser Agents Digitalitzadors Adherits haran de fer la seva sol·licitud a través de la Seu Electrònica de Red.es per entrar al registre a nivell estatal. 
  2. Paral·lelament, des de Pimec, oferirem als nostres associats l’oportunitat d’enregistrar-se al formulari electrònic que posarem a disposició a través de www.kitdigital.net per destacar la seva oferta de forma territorial als nostres canals. 
  3. Els Agents Digitalitzadors publicaran les seves ofertes de serveis en les categories relacionades amb la seva activitat, podent incloure només un servei per cada categoria del catàleg. 
  4. Les empreses beneficiàries del bo digital contactaran amb l’Agent Digitalitzador de la seva elecció per contractar el servei que necessitin. 
  5. L’empresa beneficiària i l’Agent Digitalitzador hauran de formalitzar un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, on quedin especificades les condicions del servei, i on el beneficiari cedirà el cobrament de l’import del bo digital a l’Agent Digitalitzador.  
  6. Un cop formalitzat l’acord, es podrà procedir a la prestació de la solució de digitalització, en dos fases.
  7. L’Agent Digitalitzador emetrà una única factura electrònica al beneficiari per l´import total de la solució de digitalització contractada, que haurà de reflectir la reducció de l’import subvencionat (bo digital). El beneficiari haurà de fer el pagament de l’import no subvencionat, si excedeix, més l’ IVA del total .
  8. L’Agent Digitalitzador, per cobrar l’import del bo digital, haurà de procedir a la justificació de la subvenció, en nom del beneficiari i per mitjà dels canals digitals indicats a la convocatòria. 

Beneficiaris i imports

Si l’empresa beneficiaria compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

SEGMENTS DE BENEFICIARIS
Import bo digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 6.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 €

Tecnologies incloses

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

Veure més informació
COMERÇ ELECTRÒNIC

COMERÇ ELECTRÒNIC

Veure més informació
GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Veure més informació
GESTIÓ DE CLIENTS

GESTIÓ DE CLIENTS

Veure més informació
BUSINESS INTELLIGENT I ANALÍTICA

BUSINESS INTELLIGENT I ANALÍTICA

Veure més informació
GESTIÓ DE PROCESSOS

GESTIÓ DE PROCESSOS

Veure més informació
FACTURA ELECTRÒNICA

FACTURA ELECTRÒNICA

Veure més informació
SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

Veure més informació
COMUNICACIONS SEGURES

COMUNICACIONS SEGURES

Veure més informació
CATEGORIES
Entre 1 i fins a menys de 3 treballadors
Entre 3 i fins a menys de 10 treballadors
Entre 10 i fins a menys de 50 treballadors
Lloc web i presència a Internet
2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç electrònic
2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de Xarxes socials
2.000 € 2.500 € 2.500 €
Gestió de Clients
2.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i analítica
1.500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de processos
500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 3 usuaris) 6.000 € (inclou 10 usuaris)
Factura electrònica 500 € (inclou 1 usuari) 1.000 € (inclou 3 usuaris) 1.000 € (inclou 3 usuaris)
Serveis i eines d’Oficina Virtual
250 €/usuari (fins 2 usuaris) 250 €/usuari (fins 9 usuaris) 250 €/usuari (fins 48 usuaris)
Comunicacions segures 125 €/usuari (fins 2 usuaris) 125 €/usuari (fins 9 usuaris) 125 €/usuari (fins 48 usuaris)
Ciberseguretat
125 €/dispositiu (fins 2 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 9 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 48 dispositius)

 

 

En totes les categories el temps de prestació del servei és de 12 mesos.

Formulari alta agent digitalitzador

  Empresa/Autònom *

  Nom fiscal de l'empresa (com consta a l’agència tributària) *

  NIF empresa *

  Telèfon empresa *

  Codi postal *

  Nom i cognoms de l'autònom *

  NIF autònom *

  Telèfon contacte *

  Codi postal *

  Nom persona contacte *

  Cognoms persona contacte *

  Telèfon persona contacte *

  Correu electrònic *

  Confirma correu electrònic *

  * Camps obligatoris