Comunicacions segures

Objectiu

Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 125 €/usuari (fins 48 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 125 €/usuari (fins 9 usuaris)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 125 €/usuari (fins 2 usuaris)
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats 125 €/usuari (fins 99 usuaris)
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats 125 €/usuari (fins 232 usuaris)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • SSL: la solució haurà de fer servir un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.
  • Xifrat d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.
  • Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius connectats a la xarxa privada de la pime.
  • Control d’accés: la solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.
  • Dispositius mòbils: la solució ha d’estar disponible per utilitzar-la des de dispositius mòbils.
  • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.