Factura electrònica

Objectiu

Digitalitzar el flux d’emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 1.000 € (3 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 1.000 € (3 usuaris)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 500 € (1 usuari)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats, modificacions i configuració de la factura electrònica de venda, la numeració, idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etc. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

– Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats) i Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats): 10 hores de parametrització.
– Segment III (Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació): 5 hores de parametrització.

Aquest procès és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

  • Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l’emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar el seu tractament automatitzat.
  • Factures il·limitades: la solució haurà de permetre l’emissió d’un nombre il·limitat de factures.
  • Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l’emissió de factures a un nombre il·limitat de clients.
  • Productes o serveis il·limitats: la solució haurà de permetre la creació d’un número il·limitat de productes i/o serveis facturables dintre del catàleg.
  • Enviament de factures per correu electrònic: la solució haurà de ser capaç d’enviar factures directament per correu electrònic.
  • Personalització de les factures: les factures generades per la solució hauran de ser personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.
  • Còpia de seguretat periòdica: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat de, com a mínim, periodicitat diària.
  • 1 Gb d’Emmagatzematge/ Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge de com a mínim 1 Gb per a les factures.
  • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de forma manual.
  • Control de venciment de les factures: la solució haurà d’incloure un sistema de control de venciment de les factures.

Compliment: la solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Real Decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.