Gestió de clients amb IA associada

Objectiu

El principal objectiu d’aquesta categoria és la dotació de capacitacions en intel·ligència artificial per optimitzar processos i agilitzar les interaccions i les relacions amb els clients.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats 18.000 € (inclou 10 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells)
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats 24.000 € (inclou 15 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 • Gestió de clients potencials (Leads): de manera manual o mitjançant una importació per fitxer.
 • Gestió de clients: traçant l’activitat comercial des de l’obertura de l’oportunitat fins a la simulació de productes/serveis i la contractació d’aquests.
 • Gestió d’oportunitats: totes les oportunitats de negoci reals.
 • Accions o tasques comercials: possibilitat de crear accions i tasques comercials (manuals o generades automàticament a partir del workflow de vendes assignat a loportunitat).
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: diferents nivells dagregació dinformació.
 • Alertes: podràs visualitzar alertes de clients en diferents tipologies de format gràfic.
 • Gestió documental: comptaràs amb un programari de gestió comercial i documental per tenir tota la informació organitzada a un mateix lloc.
 • Integració de diverses plataformes: disponibilitat d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.
 • Web responsive (mòbil/tablet): les pàgines web dissenyades han de ser funcionals tant en ordinadors personals com en dispositius mòbils.

COMPONENT IA

 • Lead Scoring predictiu: l’eina haurà de fer ús de la intel·ligència artificial per a l’avaluació històrica de les dades de vendes i el comportament dels clients per predir i destacar les oportunitats més prometedores.
 • Automatització de reunions i tasques: l’eina haurà d’automatitzar el procés de programació de cites amb clients i facilitar la coordinació entre els equips interns i aquests.
 • Automatització de “journeys de venda”: la intel·ligència artificial haurà d’automatitzar tasques com la gestió de tasques i oportunitats comercials; classificació de correus electrònics i resposta automàtica; actualització de registres i assignació de tasques a la xarxa comercial.
 • Integració amb la plataforma de Gestió de Clients: disponibilitat d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades.
 • Dades, privadesa i seguretat: es respecten els compromisos existents, inclosos RGPD i els límits de dades estipulats a la CE.
 • Els proveïdors garantiran que els sistemes d’IA destinats a interactuar directament amb persones físiques es dissenyin de manera que aquestes persones sàpiguen que estan interactuant amb un sistema d’IA.
 • Tots els proveïdors han de proporcionar documentació tècnica, instruccions dús i complir amb la Directiva de Drets dAutor.
 • Capacitació en fonaments d’IA generativa en l’àmbit de gestió de clients: capacitacions per preparar els empleats al voltant de les funcionalitats descrites a dalt, que comptaran amb:
  • Fonaments bàsics: aproximació a la normativa vigent i riscs ètics i de seguretat derivats.
  • Capacitacions específiques en: gestió predictiva de clients actuals, potencials (leads) i oportunitats, automatització de reunions, tasques journeys de venda (classificació de correus electrònics, resposta automàtica, actualització de registres i assignació de tasques a la xarxa comercial), chatbots (FAQs), gestió documental intel·ligent.
  • Durada: les capacitacions tindran una durada total de 20 hores al llarg de dos mesos per cadascun dels usuaris definits per segment.
  • Instructor humà: tant en modalitat presencial com en línia, les capacitacions les impartirà un instructor humà a disposició dels usuaris.
  • Diploma de finalització: s’atorgarà un certificat de capacitats adquirides a IA en l’àmbit de la gestió de clients en concloure la formació.