Gestió de processos amb IA associada

Objectiu

El principal objectiu daquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries mitjançant capacitacions en intel·ligència artificial (IA) especialitzades en gestió de processos.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats 16.000 € (inclou 20 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells)
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats 19.000 € (inclou 25 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 • Automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals o verticals), així com altres funcionalitats de gestió interna de processos.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar d’API o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució ha de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis a l’estructura empresarial de la pime.
 • Capacitació en fonaments d’IA generativa per a la gestió de processos: capacitacions per preparar els empleats al voltant de les funcionalitats descrites a dalt, que comptaran amb:
  • Fonaments bàsics: aproximació a la normativa vigent i riscs ètics i de seguretat derivats.
  • Capacitacions específiques en: automatització i optimització de fluxos de treball (comptabilitat i finances, facturació, projectes, inventari, compres i pagaments, recursos humans, logística i altres), gestió financera, interpretació de dades i aprenentatge continu.
  • Durada: les capacitacions tindran una durada total de 20 hores al llarg de dos mesos per cadascun dels usuaris definits per segment.
  • Instructor humà: tant en modalitat presencial com en línia, les capacitacions les impartirà un instructor humà a disposició dels usuaris.
  • Diploma de finalització: s’atorgarà un certificat de capacitats adquirides a IA en concloure la formació.”