Lloc web i presència bàsica a internet

Objectiu

Millora o ampliació de la presència a internet de l’empresa beneficiària mitjançant la creació d’una pàgina web i/o amb serveis que proporcionin posicionament bàsic a internet.

IMPORT DE L’AJUDA  
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 2.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 €

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Domini: en el cas que el beneficiari no disposi de domini prèviament, s’ha d’incloure l’alta del nou domini per al beneficiari durant un període mínim d’un any. La titularitat del domini serà totalment de l’empresa beneficiària.
  • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un període mínim d’un any.
  • Disseny de la pàgina web: amb un mínim de 3 pàgines o seccions. Es consideren pàgines o seccions d’una web, elements tals com: pàgina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc web (sitemap), etc.
  • Web responsive: la web haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.
  • Accessibilitat: el disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
  • Autogestionable: la web haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti a l’empresa beneficiària ser autònoma per modificar els continguts de la seva pàgina web, sense necessitat de recórrer al suport del proveïdor.
  • Posicionament bàsic a internet:  posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
  • SEO bàsic: anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts.
  • Multidioma: pàgina web preparada per multidioma i traduïda a un idioma, a més del castellà, si així ho requereix el beneficiari.