Lloc web i presència a internet

Objectiu

Millora o ampliació de la presència a internet de l’empresa beneficiària mitjançant la creació d’una pàgina web i/o amb serveis que proporcionin posicionament bàsic a internet.

IMPORT DE L’AJUDA  
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 2.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 €

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Domini: la solució ha d’incloure el domini de la teva web durant un període mínim d’un any. La titularitat del domini serà totalment de l’empresa beneficiària.
  • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un període mínim d’un any.
  • Disseny de la pàgina web: amb un mínim de 3 pàgines o seccions, que són elements tals com: pàgina d’inici, presentació de l’empresa, formulari i dades de contacte, pàgina de descripció de productes o serveis, mapa web, etc
  • Web responsive: la web haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.
  • Accessibilitat: el disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
  • Autogestionable: la web haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti a l’empresa beneficiària ser autònoma per modificar els continguts de la seva pàgina web.
  • Posicionament bàsic a internet:  posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
  • SEO bàsic: serveis de posicionament bàsic a cercadors amb anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts.