NOVETATS KIT DIGITAL! Aprovada la modificació en les bases reguladores de Kit Digital

El Ministeri per la Transformació Digital i de la Funció Pública ha ampliat les convocatòries del Kit digital per incloure-hi les mitjanes empreses com a noves beneficiaries d’aquesta subvenció.

Modificació de les bases reguladores (maig 2024).Descarregar aquí

NOVETATS PER AL SEGMENT III (Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació)

Un altre dels canvis introduïts és l’increment de l’ajut pels beneficiaris del Segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors), que passarà de 2.000 a 3.000€.

Aquests 1.000€ addicionals els podran rebre tant les empreses que no havien presentat la sol·licitud anteriorment com les empreses que ja havien sol·licitat l’ajut anterior de 2.000€ (que rebran els 1.000€ addicionals) per poder gastar en qualsevol categoria (respectant els límits establerts).

Per les empreses del segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors) també s’obra la nova categoria “Lloc de feina segur”. En aquesta categoria serà subvencionable la compra de hardware com ordinadors portàtils i de sobretaula amb un ajut màxim de 1.000€ (els dispositius hauran de complir amb les prestacions mínimes indicades a la categoria).

DATA D’OBERTURA D’AQUESTA CONVOCATÒRIA: 14 DE JUNY

NOUS SEGMENTS DE MITJANES EMPRESES

D’aquesta manera, s’estableixen dos nous segment de beneficiaris en funció del número de treballadors:

– Segment IV: empreses d’entre 50 i menys de 100 treballadors amb un import de 25.000€.

– Segment V: empreses d’entre 100 i 250 treballadors amb un import de 29.000€.

NOVES CATEGORIES DISPONIBLES

Aquests dos nous segments (IV i V) disposaran de dues categories noves (a més de les ja existents en convocatòries anteriors) per poder utilitzar el bo:

– Servei de Ciberseguretat Gestionada

– Gestió de clients amb IA associada per l’optimització de processos i agilitzar interaccions amb els clientes.

– Business Intelligence i analítica i IA associada per l’explotació de dades empresarials i la millora del procés de presa de decisions mitjançant la intel·ligència artificial especialitzada.

– Gestió de processos amb IA associada per l’automatització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatiu i productius de les empreses beneficiaris.

DATA D’OBERTURA D’AQUESTA CONVOCATÒRIA: 18 DE JUNY A LES 11H