NOVETATS KIT DIGITAL! Aprovada la modificació en les bases reguladores de Kit Digital

El Ministeri per la Transformació Digital i de la Funció Pública ha ampliat les convocatòries del Kit digital per incloure-hi les mitjanes empreses com a noves beneficiaries d’aquesta subvenció.

Modificació de les bases reguladores (maig 2024).Descarregar aquí

Tot i que les bases reguladores han estat aprovades, encara està PENDENT DE PUBLICACIÓ LA DATA D’OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA.

NOUS SEGMENTS DE MITJANES EMPRESES

D’aquesta manera, s’estableixen dos nous segment de beneficiaris en funció del número de treballadors:

– Segment IV: empreses d’entre 50 i menys de 100 treballadors amb un import de 25.000€.

– Segment V: empreses d’entre 100 i 250 treballadors amb un import de 29.000€.

NOVES CATEGORIES DISPONIBLES

Aquests dos nous segments (IV i V) disposaran de dues categories noves (a més de les ja existents en convocatòries anteriors) per poder utilitzar el bo:

– Servei de Ciberseguretat Gestionada

– Gestió de clients amb IA associada per l’optimització de processos i agilitzar interaccions amb els clientes.

– Business Intelligence i analítica i IA associada per l’explotació de dades empresarials i la millora del procés de presa de decisions mitjançant la intel·ligència artificial especialitzada.

– Gestió de processos amb IA associada per l’automatització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatiu i productius de les empreses beneficiaris.

NOVETATS PER AL SEGMENT III (Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació)

Un altre dels canvis introduïts és l’increment de l’ajut pels beneficiaris del Segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors), que passarà de 2.000 a 3.000€.

Aquests 1.000€ addicionals els podran rebre tant les empreses que no havien presentat la sol·licitud anteriorment com les empreses que ja havien sol·licitat l’ajut anterior de 2.000€ (que rebran els 1.000€ addicionals) per poder gastar en qualsevol categoria (respectant els límits establerts).

Per les empreses del segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors) també s’obra la nova categoria “Lloc de feina segur”. En aquesta categoria serà subvencionable la compra de hardware com ordinadors portàtils i de sobretaula amb un ajut màxim de 1.000€ (els dispositius hauran de complir amb les prestacions mínimes indicades a la categoria).