Presència avançada a internet

Objectiu

Prestació de funcionalitats i/o serveis que assegurin el posicionament del Beneficiari a internet, augmentant el seu abast de clients potencials i incrementant el trànsit de visites a la seva/-s plataforma/-s.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 2.000€
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000€
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000€

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
  • Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau per tal de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per als seus consultes.
  • Anàlisi de la competència: S’haurà de fer una anàlisi de la competència mensualment per informar les empreses beneficiàries de la seva situació davant dels competidors.
  • SEO On-Page: La solució haurà d’oferir un servei mínim de dos (2) pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l’estructura i el contingut intern per millorar la posició natural de la pime a cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
  • SEO Off-Page: La solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà la execució d’accions fora de l’entorn del lloc web per millorar el seu posicionament orgànic.
  • Informes mensuals de seguiment: S’haurà de reportar el resultat de les accions executades per generar consciència de l’evolució i la repercussió de les mateixes en la presència a internet de l’empresa beneficiària.