Empreses beneficiàries

Primera convocatòria, obertura 15 de març. Més informació

Per resoldre dubtes, podeu consultar les Preguntes Freqüents per Empreses Beneficiàries, o enviar-nos les vostres consultes a pimec@kitdigital.net i les atendrem el més aviat possible.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats dels beneficiaris: petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Registrat al formulari i t’avisarem quan s’obri el període de sol·licituds.

Beneficiaris i imports

Si l’empresa beneficiaria compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

SEGMENTS DE BENEFICIARIS
Import bo digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats 6.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 €

Requisits per ser beneficiari

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions del Anex I del Reglament (UE) nº 651/2014 (empresa que ocupi a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions EUR.)
 • No estar en situació d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit d’ajuts de mínimis.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
 • Estar registrat a Acelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Acelera Pyme. (https://acelerapyme.gob.es/kit-digital  // Autodiagnòstic)

Com sol·licitar l’ajut

 • Podeu consultar aquí les bases reguladores de l’ajut publicades al BOE
 • El primer pas és, fer el registre a la plataforma Acelera Pyme i fer els tests d’avaluació de Maduresa Digital (link aquí).
  Disposem de 3 test:
  – Diagnòstic Digital (de caràcter obligatori)
  – Autoavaluació de Transformació Digital (de caràcter voluntari)
  – Autoavaluació de Ciberseguretat (de caràcter voluntari).
 • Està previst que s’obri el període de sol·licituds a mitjans de febrer.
 • Des d’aquest mateix portal, podràs sol·licitar el bo digital i identificar les millors solucions digitals i agents digitals.
 • Ens encarregarem d’assessorar-te en la gestió i tramitació amb red.es.

Registra’t al formulari i t’avisarem quan s’obri el període de sol·licituds

Tecnologies incloses

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

Veure més informació
COMERÇ ELECTRÒNIC

COMERÇ ELECTRÒNIC

Veure més informació
GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Veure més informació
GESTIÓ DE CLIENTS

GESTIÓ DE CLIENTS

Veure més informació
BUSINESS INTELLIGENT I ANALÍTICA

BUSINESS INTELLIGENT I ANALÍTICA

Veure més informació
GESTIÓ DE PROCESSOS

GESTIÓ DE PROCESSOS

Veure més informació
FACTURA ELECTRÒNICA

FACTURA ELECTRÒNICA

Veure més informació
SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

Veure més informació
COMUNICACIONS SEGURES

COMUNICACIONS SEGURES

Veure més informació
CATEGORIES
Entre 1 i fins a menys de 3 treballadors
Entre 3 i fins a menys de 10 treballadors
Entre 10 i fins a menys de 50 treballadors
Lloc web i presència a Internet
2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç electrònic
2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de Xarxes socials
2.000 € 2.500 € 2.500 €
Gestió de Clients
2.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i analítica
1.500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de processos
500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 3 usuaris) 6.000 € (inclou 10 usuaris)
Factura electrònica 500 € (inclou 1 usuari) 1.000 € (inclou 3 usuaris) 1.000 € (inclou 3 usuaris)
Serveis i eines d’Oficina Virtual
250 €/usuari (fins 2 usuaris) 250 €/usuari (fins 9 usuaris) 250 €/usuari (fins 48 usuaris)
Comunicacions segures 125 €/usuari (fins 2 usuaris) 125 €/usuari (fins 9 usuaris) 250 €/usuari (fins 48 usuaris)
Ciberseguretat
125 €/dispositiu (fins 2 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 9 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 48 dispositius)

 

 

En totes les categories el temps de prestació del servei és de 12 mesos.

Podran destinar-se també aquestes ajudes a l’adopció de solucions de digitalització que tinguin la finalitat de substituir a les solucions ja adoptades per el beneficiari, sempre i quan suposin una millora funciona, complint els següents requeriments:

 • La solució ha de ser completament nova i complir tots els requeriments mínims de la categoria a la que pertany, d’acord amb l’Annex IV de las Bases Reguladores.
 • Que la solució substituida no complís amb algun dels requeriments mínims exigits a la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considera millora funcional:

 • Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
 • Actualització  de versions de software per el proveïdor, això és, releases que el proveïdor desenvolupi sobre una versió.
 • Upgrades o millora de versions.

Formulari alta empresa beneficiària

  Nom i cognoms *

  Telèfon (fix o móbil) *

  Correu electrònic *

  Empresa *

  CIF empresa/NIF autònom *

  Sóc un soci col·lectiu de PIMEC? *

  * Camps obligatoris