Segment II: convocatòria per empreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors

Convocatòria d’ajudes de Kit Digital per Segment II

Quan: 2 de setembre de 2022 a les 11h fins al 31 de desembre de 2024 a les 11h

Beneficiaris : dirigit al Segment II (empreses entre 3 i menys de 10 treballadors)

Import del bo digital: 6.000€ per empresa beneficiària que podrà bescanviar per diferents solucions de digitalització del programa Kit Digital.

Pressupost de la convocatòria: Pendent

Com sol·licitar l’ajut: a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es). Prèviament cal haver fet el test de Maduresa Digital disponible a la plataforma Acelera Pyme.
PIMEC també oferirà als seus socis, de forma gratuïta, la gestió de la sol·licitud del bo digital a través de www.kitdigital.net.

COM SOL·LICITAR L’AJUT?

Els socis de PIMEC poden presentar la sol·licitud de forma gratuïta a través de PIMEC. A continuació us detallem els passos a seguir:

1. El primer pas és fer el registre a la plataforma Acelera Pyme i fer el test d’avaluació de Maduresa Digital (link aquí). Un cop fet el test ja podeu seguir el procés amb PIMEC. Hi han 3 test dels quals només és obligartori el Diagnòstic Digital.

2.  Comprovar la mitjana de treballadors a la seguretat social + autònoms societaris del 2 de setembre de 2021 al 2 de setembre de 2022. Important! Reviseu aquesta dada just abans del 2 de setembre per si s’han produït altes o baixes a l’empresa que puguin afectar al segment al qual es pertany. La suma total ha de ser d’entre 3 i menys de 10 per poder presentar la sol·licitud. Consulta el document d’instruccions

3. Accedir a la web de www.kitdigital.net i omplir el formulari de registre per empreses beneficiàries (link aquí)

4. Un cop registrats rebreu un correu electrònic amb les credencials amb les quals accedireu a la vostra fitxa de beneficiari de Kit Digital a la plataforma de Pimec: https://kitdigital.net/admin

5. Un cop dintre de la vostra fitxa de beneficiari seleccionar al menú principal la pestanya “Bo digital” on haureu d’omplir totes les dades que es sol·liciten, i al botó de la part de baix Confirmar les dades. Si tots els camps estan omplerts i les dades són correctes apareixerà un botó “Bo digital” en color vermell que us permetrà passar a la següent pantalla.

6. Cliqueu el botó “Bo digital” i i completeu la resta de dades que es sol·liciten. Un cop estigui tot correcte, des de la part de baix de la pàgina guardeu les dades i s’activarà el botó “Sol·licitar bo digital” per a que cliqueu.

7. Un cop hagueu clicat aquest botó la vostra petició quedarà completada i faltarà un últim pas. Rebreu a l’adreça de correu de contacte que hagueu proporcionat una notificació provinent de la plataforma VIDSigner, on haureu de descarregar i signar un document PDF d’autorització (seguint les instruccions que es proporcionen al mateix correu).

NOVETATS EN LES BASES REGULADORES DE L’AJUT


ACTUALITZACIÓ DE BASES. Descarregar aquí


Quines són les novetats per les properes convocatòries?

 

 1. Noves categories de solucions de digitalització: presència avançada a internet i marketplace.
  A partir d’ara s’afegeixen aquestes dos noves categories a les 10 categories ja contemplades a la primera convocatòria, quedant les següents: lloc web i presència bàsica a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eines d’oficina virtual, comunicacions segures, ciberseguretat, presència avançada a internet i marketplace.
 2. Novetats a la categoria lloc web i presència bàsica
  Amb la modificació de les bases, serà necessari incloure l’alta del domini per al beneficiari durant un termini mínim de 12 mesos, sent el beneficiari el titular del domini i sempre i quan no disposi d’un domini prèviament al desenvolupament de la solució.
  També inclou un nou requeriment per el qual la pàgina web ha d’estar preparada per multidioma i traduïda a un idioma, a banda del castellà, si així ho requereix el beneficiari.
 3. Millores funcionals i nous conceptes susceptibles d’ajuda.
  Amb aquesta actualització de les bases queda aclarit que es poden financiar solucions de digitalització ja existents sempre que impliqui una millora funcional, si la solució a la qual reemplaça no compleix amb els mínims exigits a la seva categoria.
  No es considerarà millora funcional les solucions que suposin un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució ja existent. Tampoc actualitzacions de versions de software ni upgrades.
  La nova ordre de bases inclou la possibilitat de subvencionar hardware, quan sigui imprescindible per la prestació de la solució contractada. Han de tractar-se de dispositius que incloguin la modalitat de pagament per ús, i no podran ser utilitzats per cap altre finalitat diferent a la prestació de la solució
 4. Ampliació dels terminis d’execució de la solució contractada.
  A partir d’ara s’amplia de 3 a 6 mesos el termini màxim de que disposa un agent digitalitzador per desenvolupar e implementar la solució contractada per el beneficiari, a comptar des de la data de validació de l’Acord de Prestacions
 5. Ampliació de beneficiaris i mètodes de signatura
  L’actualització de les bases inclou com a beneficiaris de Kit Digital, sempre que tinguin activitat econòmica dintre del territori espanyol, les societats amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida. Però hauran d’esperar que s’obrin convocatòries específicament destinades a ells.
  També s’amplien els mètodes de signatura amb Cl@ve PIN i Cl@ve com a vàlids per subscriure els Acords i per la justificació. I es contempla la formalització dels acords de digitalització per part dels gestors administratius.

Per resoldre dubtes, podeu consultar les Preguntes Freqüents per Empreses Beneficiàries, o enviar-nos les vostres consultes a pimec@kitdigital.net i les atendrem el més aviat possible.

Tecnologies incloses

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

Veure més informació
COMERÇ ELECTRÒNIC

COMERÇ ELECTRÒNIC

Veure més informació
GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Veure més informació
GESTIÓ DE CLIENTS

GESTIÓ DE CLIENTS

Veure més informació
BUSINESS INTELLIGENT I ANALÍTICA

BUSINESS INTELLIGENT I ANALÍTICA

Veure més informació
GESTIÓ DE PROCESSOS

GESTIÓ DE PROCESSOS

Veure més informació
FACTURA ELECTRÒNICA

FACTURA ELECTRÒNICA

Veure més informació
SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

Veure més informació
COMUNICACIONS SEGURES

COMUNICACIONS SEGURES

Veure més informació
PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET

PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET

Veure més informació
CATEGORIES
SEGMENT III – Entre i menys de 3 empleats i persones autònomes
SEGMENT II – Entre 3 i menys de 10 empleats
SEGMENT I – Entre 10 i menys de 50 empleats
SEGMENT IV – Entre 50 i menys de 100 empleats
SEGMENT V – Entre 100 i menys de 250 empleats
Lloc web i presència a Internet
2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç electrònic
2.000 € 2.000 € 2.000 € 5.000 € 5.000 €
Gestió de Xarxes socials
2.000 € 2.500 € 2.500 € 5.000 € 5.000 €
Gestió de Clients
2.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris) 10.000 € (inclou 10 usuaris) 14.000 € (inclou 15 usuaris)
Business Intelligence i analítica
1.500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris) 7.000 € (inclou 10 usuaris) 8.000 € (inclou 15 usuaris)
Gestió de processos
2.000 € (inclou 1 usuari) 3.000 € (inclou 3 usuaris) 6.000 € (inclou 10 usuaris) 15.000 € (inclou 20 usuaris) 18.000 € (inclou 25 usuaris)
Factura electrònica 1.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 3 usuaris) 2.000 € (inclou 3 usuaris) 3.000 € (inclou 6 usuaris) 3.000 € (inclou 6 usuaris)
Serveis i eines d’Oficina Virtual
250 €/usuari (fins 2 usuaris) 250 €/usuari (fins 9 usuaris) 250 €/usuari (fins 48 usuaris) 250 €/usuari (fins 99 usuaris) 250 €/usuari (fins 116 usuaris)
Comunicacions segures 125 €/usuari (fins 2 usuaris) 125 €/usuari (fins 9 usuaris) 125 €/usuari (fins 48 usuaris) 125 €/usuari (fins 99 usuaris) 125 €/usuari (fins 232 usuaris)
Ciberseguretat
125 €/dispositiu (fins 2 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 9 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 48 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 99 dispositius) 125 €/dispositiu (fins 232 dispositius)
Presència avançada a Internet
2.000€ 2.000€ 2.000€ 5.000€ 5.000€
Marketplace
2.000€ 2.000€ 2.000€
Servicio de ciberseguridad gestionada
200 €/dispositiu (fins 99 dispositius) 200 €/dispositiu (fins 145 dispositius)
Servei de Ciberseguretat gestionada
200/dispositiu€ (fins 99 dispositius) 200/dispositiu€ (fins 145 dispositius)
Gestió de clients amb IA associada
18.000 € (inclou 10 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells) 24.000 € (inclou 15 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells)
Business Intelligence i Analítica i IA associada
8.000 € (inclou 10 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells) 9.000 € (inclou 15 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells)
Gestió de processos amb IA associada
16.000 € (inclou 20 usuaris i mínim capacitació a 3 d’ells) 19.000 € (inclou 25 usuaris i mínim capacitació a 5 d’ells)
Lloc de feina segur
1000€/dispositiu (màxim 1 dispositiu)

 

 

En totes les categories el temps de prestació del servei és de 12 mesos.